SUWARY OGŁASZAJĄ NOWĄ STRATEGIĘ ROZWOJU SPÓŁKA PLANUJE CZTEROKROTNY WZROST EBITDA DO 2016 ROKU

Suwary S.A., znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych i akcesoriów samochodowych, od września 2009 roku kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, ogłosił dziś swoją nową strategię rozwoju. Zakłada ona, że Spółka dynamicznie zwiększy swoje moce produkcyjne oraz przeprowadzi w Polsce akwizycje jednego lub dwóch podmiotów z branży opakowań z tworzyw sztucznych, dzięki czemu poziom EBITDA Suwary czterokrotnie wzrośnie do 2016 roku, w porównaniu z wynikiem osiągniętym na koniec 2009 roku.

Suwary zamierzają skupić się na działalności w atrakcyjnych segmentach opakowań dla branży motoryzacyjnej, budownictwa i przemysłu spożywczego oraz na dalszym rozwijaniu produkcji specjalnych opakowań z tworzyw sztucznych, szczególnie opakowań wielowarstwowych, dużych pojemników i zamknięć, które charakteryzują się wyższymi marżami. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, Spółka będzie wykorzystywała w produkcji materiały pochodzące z recyclingu. Spółka będzie również rozwijała wysokomarżową produkcję butelek PET przeznaczonych dla przemysłu spożywczego (szczególnie mleczarskiego, do sprzedaży soków i napojów bez konserwantów, przypraw, piwa), produktów farmaceutycznych, chemii gospodarczej i artykułów kosmetycznych.

Jednym z kluczowych elementów realizacji nowej strategii będzie budowa nowego zakładu w Ksawerowie, na należących do spółki gruntach objętych Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Do końca bieżącego roku zakończy się także proces restrukturyzacji Suwary, dzięki czemu Spółka będzie efektywniej zarządzana i przygotowana do skokowego zwiększenia swoich mocy produkcyjnych oraz wzrostu udziału w rynku opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce.

ZAŁOŻENIA NOWEJ DŁUGOTERMINOWEJ STRATEGII SUWARY

Suwary S.A. będą rozwijały się w równym stopniu zarówno w efekcie rozwoju organicznego, jak i poprzez planowane akwizycje.

Założenia strategii

Rozwój organiczny:
• Koncentracja na działalności w wysokomarżowych segmentach opakowań z tworzyw sztucznych:
o opakowania dla branży motoryzacyjnej, budownictwa, przemysłu spożywczego
o rozwijanie produkcji opakowań w podstawowym zakresie butelek i kanistrów o poj. 0,2-30 litrów łącznie z zakrętkami
o rozwój produkcji opakowań specjalnych dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
o rozwój dużych pojemników
• Budowa nowego zakładu w Ksawerowie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zwiększających moce produkcyjne
• Zastosowanie nowych urządzeń o zaawansowanej technologii zwiększających możliwości produkcji i ograniczających koszty
• Możliwość wykorzystania dotacji RPO (Regionalny Program Operacyjny)

Rozwój poprzez akwizycje:
• Przeprowadzona w 2010 roku akwizycja Kartpol Group Sp. z o.o. (światowy producent opakowań dla silikonów i klejów dla budownictwa) – wejście w nowy segment rynku
• Zakup w 2010 roku aktywów produkcyjnych Unipet – zdynamizowanie produkcji opakowań z PET
• Przejęcie jednego lub dwóch podmiotów z branży opakowań z tworzyw sztucznych w okresie najbliższych 3 lat

Efekty realizacji strategii

Dzięki konsekwentnej realizacji strategii Suwary planują czterokrotny wzrost EBITDA względem wartości osiągniętej w 2009 roku:
• Pierwsze podwojenie EBITDA do 2012 roku
• Drugie podwojenie EBITDA do 2016 roku

INWESTYCJA W KSAWEROWIE

Należące do spółki SUWARY grunty o łącznej powierzchni blisko 3,9 ha, położone w Ksawerowie, zostały objęte Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Spółka ma zamiar wkrótce uzyskać zezwolenie na działalność w Strefie, a następnie rozpocząć inwestycje na jej terenie. Cała inwestycja będzie realizowana przez SUWARY TECH Sp. z o.o. (100% udziałów należy do SUWARY S.A.). Planowane inwestycje w Ksawerowie:
• Budowa nowego zakładu do produkcji opakowań i produktów pokrewnych do obecnej produkcji Suwary
• Rozszerzenie obecnej działalności prowadzonej przez Suwary w Pabianicach i zwiększenie istniejących mocy produkcyjnych, rozszerzenie asortymentu o butelki PET
• Produkcja pierwszych produktów zostanie uruchomiona już w IV kwartale 2011 r.
• Całkowity koszt inwestycji wyniesie 33,6 mln PLN i będzie prowadzony w dwóch etapach:
• – I Etap – realizacja 2011 – 2014 – 22,4 mln zł
• – II Etap – realizacja -2014 – 2016 – 11,2 mln zł


RESTRUKTURYZACJA SUWARY

Obecnie trwa proces restrukturyzacji Suwary S.A. który zakończy się do końca bieżącego roku. Kluczowe podjęte działania:
– Obniżenie bezpośrednich kosztów produkcji, dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu produkcją oraz wykorzystaniu efektów synergii w działalności Wentworth i Suwary oraz innych przejętych podmiotów, w zakresie wspólnej działalności rynkowej, a także przy zakupach surowców.
– Reorganizacja struktury organizacyjnej – lepsze i sprawniejsze zarządzanie dzięki efektom synergii zarówno z Wentworth jak i innymi przejętymi spółkami.
– Reorganizacja produkcji
– Poprawa technologii produkcji poprzez wprowadzenie nowych technologii z powodzeniem używanych i opatentowanych przez Wentworth (transfer know-how)
– Koncentracja produkcji Suwary na opakowaniach z tworzyw sztucznych wytwarzanych w Pabianicach
– Dodatkowe zwiększenie mocy produkcyjnych
– utworzenie nowego wydziału produkcyjnego w Bydgoszczy, który będzie produkował wyroby z tworzyw sztucznych metodą wtrysku
– organizacja powierzchni produkcyjnej dla nowej produkcji w zakresie rozdmuchu dla m.in. dużych pojemników (projekt otrzymał wsparcie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego)
– Wprowadzenie modelu zarządzania firmą według sprawdzonych standardów Grupy Wentworth

„Suwary to spółka o zdrowych fundamentach, działająca na perspektywicznym rynku opakowań z tworzyw sztucznych. Ma ona dobrą markę, jednak potrzebowała szeregu inwestycji, dzięki którym będzie mogła dynamicznie rozwinąć swoją działalność. Przejmując Suwary zdawaliśmy sobie sprawę, że olbrzymi potencjał jakim dysponuje spółka w połączeniu z naszymi innowacyjnymi technologiami oraz sposobem zarządzania, który z powodzeniem sprawdził się w Wentworth może przynieść bardzo dobre rezultaty. Jestem przekonany, że Suwary, przy wykorzystaniu know-how jakim dysponuje Wentworth oraz dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju stanie się jednym z wiodących podmiotów na rynku opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce” – powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.

Dodatkowych informacji mediom udziela:

Walter T. Kuskowski
Prezes Suwary S. A.
e-mail: wkuskowski@wtbvc.com

Iwona Mojsiuszko
M+G
Tel. (22) 625 71 40, 0501 183 386
e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl

INFORMACJA O SUWARY S. A. I GRUPIE KAPITALOWEJ WENTWORTH

Suwary S. A. jest wiodącym producentem opakowań z tworzyw sztucznych i akcesoriów samochodowych w Polsce, a jego produkty charakteryzują się wysoką jakością i innowacyjnością. W 1996 roku Suwary S.A. wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001, certyfikowany i potwierdzony przez TUV w Essen. Firma ma ponad 50 lat doświadczenia.
Od 1998 roku SUWARY S. A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od września 2009 roku spółka Suwary S.A. jest częścią grupy kapitałowej Wentworth.

Wentworth Group jest międzynarodową firmą z siedzibą w Hamilton w Kanadzie. Firma produkuje szeroką gamę opakowań z tworzyw sztucznych i form wykorzystywanych do produkcji opakowań. Formy do produkcji opakowań wytwarzane przez Wentworth to formy rozdmuchowe we wszystkich rozmiarach, dostosowane do wszystkich technologii i wszystkich rodzajów maszyn. Produkowane przez Wentworth plastikowe pojemniki są używane codziennie do napojów, żywności, kosmetyków, środków medycznych i chemicznych oraz produktów gospodarstwa domowego. Wśród klientów Grupy są największe międzynarodowe koncerny w przemyśle opakowań.
Wentworth posiada 13 zakładów produkcyjnych: 7 w Polsce, 4 w Kanadzie, 1 w USA i 1 w Niemczech. Utrzymuje również, ośrodki sprzedaży, serwisu i zaopatrzenia w Wielkiej Brytanii, Argentynie i Chinach.
Wentworth dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie, a przychody spółki w 2009 roku wyniosły około 450 mln PLN. Grupa działa w Polsce od 1998 r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!