RB 07/2011 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym 8 lutego 2011 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację wysłaną na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba ta dokonała sprzedaży 262 sztuk Akcji „Suwary” S.A. po średniej cenie 74,89 PLN, podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 04.02.2011 roku.
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!