RB 9/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd „SUWARY” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 15 lutego 2011 roku.

Akcjonariusz / Liczba głosów / %udział w liczbie głosów na tym WZ / % udział w ogólnej liczbie głosów

Ciepiela Małgorzata / 37.900 / 5,3 / 4,52
Pegasus Investment Ltd. / 140.614 / 19,66 / 16,76
Wentworth Tech Inc. / 492.206 / 68,80 / 58,66

Szybki kontakt!
+
Wyślij!