Korekta raportu 9/2011

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 9/2011 w którym Spółka przekazała do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 15 lutego 2011 roku, w ostatniej pozycji tabeli zamiast Wentworth Tech Inc. winna być nazwa Wentworth Tech Sp. z o.o.
Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 9/2011 pozostają bez zmian.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!