RB 15/2011 Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o split akcji Emitenta

Zarząd Suwary Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) o dokonanie splitu akcji 1:5 to jest poprzez wymianę każdej akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł na 5 akcji Spółki o wartości nominalnej 2 zł. Dzień splitu został określony we wniosku do KDPW na dzień 26 kwietnia 2011r. Spółka poinformuje o decyzji KDPW w osobnym komunikacie.
Wniosek ten jest następstwem zarejestrowania przez Sąd zmian w Statucie Spółki (raport bieżący 14/2011 z dnia 24.03.2011 roku)

Szybki kontakt!
+
Wyślij!