SUWARY Z SUKCESEM ZAKOŃCZYŁY OFERTĘ PRYWATNĄ I POZYSKAŁY BLISKO 6,76 MLN ZŁ

Suwary S.A., znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, od września 2009 roku kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, z sukcesem zakończył ofertę prywatną akcji. W ramach oferty, inwestorzy objęli wszystkie 419 550 akcji, które oferowane były po cenie emisyjnej wynoszącej 16,10 zł za jedną akcję.

Równolegle z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji przeprowadzony został proces podziału akcji (split) w proporcji 1:5. Inwestorzy objęli akcje przy założeniu, że split został dokonany. Cena akcji jaką zapłaciliby przed splitem wyniosłaby 80,50 zł za jedną akcję. Dzień splitu został określony na 26 kwietnia 2011 roku.

Suwary pozyskały blisko 6,76 mln zł, które zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju, zgodnie z którą Spółka dynamicznie zwiększa swoje moce produkcyjne oraz planuje przeprowadzić w Polsce akwizycje jednego lub dwóch podmiotów z branży opakowań z tworzyw sztucznych, dzięki czemu poziom EBITDA Suwary czterokrotnie wzrośnie do 2016 roku, w porównaniu z wynikiem osiągniętym na koniec 2009 roku.

Akcjonariat spółki Suwary poszerzył się o kilku nowych inwestorów instytucjonalnych, którzy w sumie będą posiadali blisko 10% kapitału spółki. Największym udziałowcem Spółki pozostaje, poprzez podmioty zależne, obecny Prezes Suwary, Walter T. Kuskowski, posiadający blisko 60% akcji (przed ofertą było to blisko 66%).


„Bardzo nas cieszy sukces oferty, ponieważ oznacza to, że inwestorzy wierzą w naszą spółkę i dostrzegają jej potencjał rozwoju, szczególnie, że cena emisyjna zapłacona przez inwestorów zawierała niewielkie dyskonto w porównaniu z aktualną ceną rynkową akcji. Zebrane środki pozwolą nam na bardziej dynamiczną realizację strategii rozwoju, którą obecnie konsekwentnie wdrażamy. W grudniu 2010 roku Suwary otrzymały pozwolenie na rozpoczęcie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i już projektujemy halę produkcyjno-magazynową, w której produkcja zostanie uruchomiona na przełomie 2011/2012 roku. Pracujemy również nad rozbudową naszego portfela produktowego i innowacyjnymi produktami, na których wprowadzenie otrzymaliśmy już dotacje, w wysokości blisko 4,6 mln zł” – powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.


Dodatkowych informacji mediom udzielają:

Walter T. Kuskowski
Prezes Suwary S. A.
e-mail: wkuskowski@wtbvc.com

Iwona Mojsiuszko
M+G
Tel. (22) 625 71 40, 0501 183 386
e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl

INFORMACJA O SUWARY S.A. I GRUPIE KAPITALOWEJ WENTWORTH
Suwary S. A. jest znaczącym producentem opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce, a jego produkty charakteryzują się wysoką jakością i innowacyjnością. W 1996 roku Suwary S.A. wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001, certyfikowany i potwierdzony przez TUV w Essen. Firma ma ponad 50 lat doświadczenia. Od 1998 roku Suwary S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, natomiast od września 2009 roku spółka jest częścią grupy kapitałowej Wentworth.

Wentworth Group jest międzynarodową firmą z siedzibą w Hamilton w Kanadzie. Firma produkuje szeroką gamę opakowań z tworzyw sztucznych i form wykorzystywanych do produkcji opakowań. Formy do produkcji opakowań wytwarzane przez Wentworth to formy rozdmuchowe we wszystkich rozmiarach, dostosowane do wszystkich technologii i wszystkich rodzajów maszyn. Produkowane przez Wentworth plastikowe pojemniki są używane codziennie do napojów, żywności, kosmetyków, środków medycznych i chemicznych oraz produktów gospodarstwa domowego. Wśród klientów Grupy są największe międzynarodowe koncerny w przemyśle opakowań.
Wentworth posiada 13 zakładów produkcyjnych: 7 w Polsce, 4 w Kanadzie, 1 w USA i 1 w Niemczech. Utrzymuje również, ośrodki sprzedaży, serwisu i zaopatrzenia w Wielkiej Brytanii, Argentynie i Chinach.
Wentworth dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie, a przychody spółki w 2009 roku wyniosły około 450 mln PLN. Grupa działa w Polsce od 1998 r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!