RB 18/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Suwary S.A

Zarząd Suwary S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o otrzymaniu informacji, że w dniu 28.04.2011 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 839 100,00 złotych wynikającą z emisji 419 550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Akcje serii C wyemitowane zostały w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!