SUWARY W I KWARTALE 2011: DYNAMICZNY WZROST PRZYCHODÓW, ZYSKOWNOŚĆ POD WPŁYWEM ROSNĄCYCH CEN SUROWCÓW

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, wypracował w I kwartale 2011 roku przychody w wysokości blisko 19,3 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł blisko 2,1 mln zł, natomiast zysk netto 490 tys. zł.
Pomimo wypracowanej bardzo wysokiej dynamiki wzrostu przychodów zysk netto był pod dużym wpływem rosnących cen surowców, które w przypadku Kartpol Group wzrosły o 30% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Obecnie Grupa jest w trakcie wprowadzania podwyżek cen swoich produktów, co będzie widoczne w wynikach finansowych kolejnych kwartałów.


W kwietniu 2011 roku Suwary przeprowadziły split akcji (podział akcji) oraz zakończoną sukcesem ofertę prywatną. Suwary pozyskały blisko 6,76 mln zł, które zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju, zgodnie z którą Spółka dynamicznie zwiększa swoje moce produkcyjne oraz planuje przeprowadzić w Polsce akwizycje jednego lub dwóch podmiotów z branży opakowań z tworzyw sztucznych, dzięki czemu poziom EBITDA Suwary czterokrotnie wzrośnie do 2016 roku, w porównaniu z wynikiem osiągniętym na koniec 2009 roku.


WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Suwary przedstawia poniższa tabela:

w tys. PLNI kwartał 2011*I kwartał 2010Zmiana
Przychody ze sprzedaży  19 296  11 906+62%
EBITDAZysk operacyjny 2 052 666 1 702 910+21%-27%
Zysk netto 490 851-42%

*Wyniki Kartpol Group Sp. z o.o. konsolidowane są od 1 października 2010 roku (Suwary S.A. posiadają 80% udziałów w Kartpol Group Sp. z o.o.).

Grupa Suwary dynamicznie zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży. W I kwartale 2011 roku wyniosły one blisko 19,3 mln zł, czyli o 62% więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku

Pomimo tego wyniki na poziomie operacyjnym i netto były niższe niż rok wcześniej, przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców, wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Szczególnie duży wzrost cen surowców zanotował Kartpol Group, wykorzystujący do produkcji bardzo specjalistyczny surowiec, którego z uwagi na specyfikę produkcji i produktów Spółki nie można zastąpić innym o podobnych właściwościach, a w niższej cenie. Ceny surowca stosowanego przez Kartpol wzrosły o ponad 30% w stosunku do IV kwartału 2010 roku. Ponadto wpływ na wynik Kartpol Group miały koszty powstałe w wyniku wprowadzonych zmian prezentacji sprawozdania finansowego z ustawy o rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR).
Jednorazowe zdarzenie związane z przeszacowaniem i sprzedażą środka trwałego pomniejszyło EBITDA w za okres I kwartału 2011 roku o 10%.

Obecnie Grupa jest w trakcie dostosowywania swoich cen do rosnących cen surowców, jednak efekty tej operacji będzie widać w wynikach kolejnych kwartałów.

„W pierwszym kwartale 2011 bardzo dynamicznie zwiększyliśmy naszą sprzedaż, również dzięki przejęciu Kartpol Group. Był to jednak okres bardzo dużego wzrostu cen surowców, co szczególnie widać w wyniku netto. Konsekwentnie pracujemy jednak nad realizacją naszej strategii rozwoju, dzięki której wzrosną nasze moce produkcyjne, co przyczyni się do realizacji naszego celu strategicznego, czyli czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku” – powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.

„Jesteśmy również bardzo zadowoleni z wyników oferty prywatnej, którą z sukcesem przeprowadziliśmy w kwietniu tego roku. W naszym akcjonariacie pojawili się nowi inwestorzy instytucjonalni, którzy obecnie posiadają blisko 10% udziału w Suwarach. Środki pozyskane z emisji pozwolą nam na przyśpieszenie realizacji naszej strategii, co w konsekwencji wpłynie na wzrost wartości naszej spółki dla akcjonariuszy” – dodał Walter T. Kuskowski.


Dodatkowych informacji mediom udziela:

Walter T. Kuskowski
Prezes Suwary S. A.
e-mail: wkuskowski@wtbvc.com

Iwona Mojsiuszko
M+G
Tel. (22) 625 71 40, 0501 183 386
e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl

INFORMACJA O SUWARY S. A. I GRUPIE KAPITALOWEJ WENTWORTH

Suwary S. A. jest wiodącym producentem opakowań z tworzyw sztucznych i akcesoriów samochodowych w Polsce, a jego produkty charakteryzują się wysoką jakością i innowacyjnością. Firma jest wyposażona w bardzo nowoczesny park maszynowy, dzięki czemu spełnia zindywidualizowane oczekiwania klientów. Suwary S. A. wykorzystuje do swojej produkcji surowce najlepszych dostawców i spełnia najbardziej restrykcyjne międzynarodowe standardy. W 1996 roku Suwary S.A. wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001, certyfikowany i potwierdzony przez TUV w Essen. Firma ma ponad 50 lat doświadczenia.
Od 1998 roku SUWARY S. A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od września 2009 roku spółka Suwary S.A. jest częścią grupy kapitałowej Wentworth.

Wentworth Group jest międzynarodową firmą z siedzibą w Hamilton w Kanadzie. Firma produkuje szeroką gamę opakowań z tworzyw sztucznych i form wykorzystywanych do produkcji opakowań. Formy do produkcji opakowań wytwarzane przez Wentworth to formy rozdmuchowe we wszystkich rozmiarach, dostosowane do wszystkich technologii i wszystkich rodzajów maszyn. Produkowane przez Wentworth plastikowe pojemniki są używane codziennie do napojów, żywności, kosmetyków, środków medycznych i chemicznych oraz produktów gospodarstwa domowego. Wśród klientów Grupy są największe międzynarodowe koncerny w przemyśle opakowań.
Wentworth posiada 13 zakładów produkcyjnych: 7 w Polsce, 4 w Kanadzie, 1 w USA i 1 w Niemczech. Utrzymuje również, ośrodki sprzedaży, serwisu i zaopatrzenia w Wielkiej Brytanii, Argentynie i Chinach.

Wentworth dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie, a przychody spółki w 2009 roku wyniosły około 450 mln zł. Grupa działa w Polsce od 1998 r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!