RB 31/2011 Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu 26.07.2011 r. otrzymał od Wentworth Tech Sp. z o.o., akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. dotyczący punktu 7 porządku obrad NWZ, mającego się odbyć w dniu 18.08.2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki.

Treść projektu uchwały zostaje opublikowana w załączeniu.


Załącznik – pdf

Szybki kontakt!
+
Wyślij!