RB 35/2011 Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. dnia 18.08.2011 r

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 18.08.2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) podjęło 5 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” znajduje się w załączonym z Protokole z Walnego Zgromadzenia stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. 
Protokół z Walnego Zgromadzenia 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!