RB 36/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18.08.2011 r.

Zarząd „SUWARY” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 18 sierpnia 2011 roku.
Akcjonariusz / Liczba głosów / %udział w liczbie głosów na tym WZ / % udział w ogólnej liczbie głosów

Wentworth Tech Sp. z o.o./ 2.720.710 / 73,09 / 58,95
Pegasus Investment Ltd. / 721.070/ 19,37 / 15,62
Ciepiela Małgorzata / 189.500 / 5,09 / 4,11

Szybki kontakt!
+
Wyślij!