SUWARY W I PÓŁROCZU 2011: DOBRE WYNIKI FINANSOWE GRUPY POMIMO WZROSTU CEN SUROWCÓW

GRUPA PLANUJE DALSZY WZROST MOCY PRODUKCYJNYCH W KOLEJNYCH KWARTAŁACH

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, wypracował w I półroczu 2011 roku przychody w wysokości blisko 42,2 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 73% względem I półrocza 2010 roku. Wynik EBITDA wyniósł blisko 4,4 mln zł, czyli o 43,4% więcej iż w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast zysk netto zwiększył się o 25,5% do poziomu blisko 1,5 mln zł.

W kolejnych kwartałach Suwary zwiększą swoje moce produkcyjne dzięki uruchomieniu produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30 L finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego. Grupa pracuje również nad zakończeniem projektu związanego ze zwiększaniem produkcji zakrętek oraz podnoszeniem zdolności produkcyjnych kartuszy. Jednocześnie trwają prace związane z inwestycją w Ksawerowie.

W kwietniu 2011 roku Suwary przeprowadziły split akcji (podział akcji) oraz zakończoną sukcesem ofertę prywatną. Suwary pozyskały blisko 6,76 mln zł, które zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju, zgodnie z którą Spółka dynamicznie zwiększa swoje moce produkcyjne oraz planuje przeprowadzić w Polsce akwizycje jednego lub dwóch podmiotów z branży opakowań z tworzyw sztucznych, dzięki czemu poziom EBITDA Suwary czterokrotnie wzrośnie do 2016 roku, w porównaniu z wynikiem osiągniętym na koniec 2009 roku.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Suwary przedstawia poniższa tabela:

w tys. PLNI półrocze 2011* I półrocze 2010Zmiana
Przychody ze sprzedaży 42 179  24 388+72,9%
EBITDAZysk operacyjny 4 387 2 115 3 059 1 444+43,4%+46,5%
Zysk netto 1 474 1 174+25,5%

Wyniki Kartpol Group Sp. z o.o. konsolidowane są od 1 października 2010 roku (Suwary S.A. posiadają 80% udziałów w Kartpol Group Sp. z o.o.).
Grupa Suwary dynamicznie zwiększała swoje przychody ze sprzedaży. W I półroczu 2011 roku wyniosły one blisko 42,2 mln zł, czyli były o prawie 73% wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku.

Tworzywa sztuczne są podstawowym surowcem wykorzystywanym przez Grupę, dlatego też rekordowy wzrost ich cen wpłynął na osiągane w Grupie Suwary marże. W porównaniu z I półroczem 2010 roku ceny HDPE wykorzystywanego do rozdmuchu wzrosły o blisko 24%, natomiast ceny HDPE wykorzystywanego do wtrysku wzrosły w tym roku ponad 18%.

Nazwa tworzywaOstatni miesiącW przeciągu bieżącego rokuŚrednia cena w roku 2011Średnia cena w roku 2010Średnia cena w roku 2009
HDPE – rozdmuch   -5.23%  11.20%5.884.864.28
Nazwa tworzywaOstatni miesiącW przeciągu bieżącego rokuŚrednia cena w roku 2011Średnia cena w roku 2010Średnia cena w roku 2009
HDPE – wtrysk5.41%14.04%5.594.824.24

Grupa dokłada wszelkich starań, aby ceny produktów odzwierciedlały koszty zakupionych surowców poprzez stosowne formuły cenowe lub bieżące negocjacje z kontrahentami. Zwykle jednak wzrost cen surowców widoczny jest w wynikach Grupy z opóźnieniem.

„Pierwsze półrocze było dość trudnym czasem dla całej branży tworzyw sztucznych, ponieważ ceny tego surowca osiągnęły rekordowe poziomy. Pomimo tego udało się nam wypracować dobre wyniki finansowe i widzimy, że kolejne półrocze może być dla nas nawet lepsze. Konsekwentnie pracujemy nad realizacją naszej strategii rozwoju i sukcesywnie zwiększamy moce produkcyjne. W kolejnym kwartale planujemy uruchomienie produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30 L oraz zakończymy projekty związane ze zwiększeniem produkcji zakrętek i podnoszeniem zdolności produkcyjnych kartuszy” – powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.

 Dodatkowych informacji mediom udziela:

Walter T. Kuskowski
Prezes Suwary S. A.
e-mail: wkuskowski@wtbvc.com

Iwona Mojsiuszko
M+G
Tel. (22) 625 71 40, 0501 183 386
e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl

INFORMACJA O SUWARY S. A. I GRUPIE KAPITALOWEJ WENTWORTH

Suwary S. A. jest wiodącym producentem opakowań z tworzyw sztucznych i akcesoriów samochodowych w Polsce, a jego produkty charakteryzują się wysoką jakością i innowacyjnością. Firma jest wyposażona w bardzo nowoczesny park maszynowy, dzięki czemu spełnia zindywidualizowane oczekiwania klientów. Suwary S. A. wykorzystuje do swojej produkcji surowce najlepszych dostawców i spełnia najbardziej restrykcyjne międzynarodowe standardy. W 1996 roku Suwary S.A. wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001, certyfikowany i potwierdzony przez TUV w Essen. Firma ma ponad 50 lat doświadczenia.
Od 1998 roku SUWARY S. A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od września 2009 roku spółka Suwary S.A. jest częścią grupy kapitałowej Wentworth.

Wentworth Group jest międzynarodową firmą z siedzibą w Hamilton w Kanadzie. Firma produkuje szeroką gamę opakowań z tworzyw sztucznych i form wykorzystywanych do produkcji opakowań. Formy do produkcji opakowań wytwarzane przez Wentworth to formy rozdmuchowe we wszystkich rozmiarach, dostosowane do wszystkich technologii i wszystkich rodzajów maszyn. Produkowane przez Wentworth plastikowe pojemniki są używane codziennie do napojów, żywności, kosmetyków, środków medycznych i chemicznych oraz produktów gospodarstwa domowego. Wśród klientów Grupy są największe międzynarodowe koncerny w przemyśle opakowań.
Wentworth posiada 13 zakładów produkcyjnych: 7 w Polsce, 4 w Kanadzie, 1 w USA i 1 w Niemczech. Utrzymuje również, ośrodki sprzedaży, serwisu i zaopatrzenia w Wielkiej Brytanii, Argentynie i Chinach.

Wentworth dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie. Grupa działa w Polsce od 1998 r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!