RB 40/2011 Uprawomocnienie się pozwolenia na budowę

Zarząd Suwary S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 27 października 2011 roku otrzymał informację o uprawomocnieniu się Decyzji nr 663/2011 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę dla spółki zależnej – Suwary Tech Sp. z o.o.
Powyższa decyzja dotyczy budowy budynku produkcyjno – magazynowego wraz z wymaganymi instalacjami i przyłączami oraz drogami z lokalizacją w Ksawerowie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co jest związane z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE (raport bieżący nr 51/2010 z dnia 23.12.2010 r.).
Uzyskanie decyzji budowlanej jest kolejnym krokiem w realizacji Strategii Rozwoju Suwary S.A. w Pabianicach do roku 2016, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2010 z dnia 29.11.2010 roku.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!