RB 41/2011 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu „SUWARY” S.A. (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. ( podmiot blisko związany z osobą obowiązaną) w terminie od 18 lipca 2011 roku do 5 października 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcje kupna akcji „SUWARY” S.A. 

Dokładny termin zawarcia transakcji, data transakcji, wolumen oraz średnia cena transakcji stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych

Załącznik – pdf

Szybki kontakt!
+
Wyślij!