SUWARY W III KWARTALE 2011: DALSZY ZNACZĄCY WZROST PRZYCHODÓW I EBITDA, POMIMO WZROSTU CEN SUROWCÓW I WAHAŃ KURSOWYCH

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, wypracował za trzy kwartały 2011 roku przychody w wysokości blisko 67,4 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł blisko 7 mln zł, natomiast zysk operacyjny 4,3 mln. zł.
W lipcu 2011 roku Kartpol Group Sp. z o.o., Spółka z Grupy Kapitałowej Suwary podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie na realizację projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji kartuszy z zastosowaniem nowatorskiej konstrukcji form oraz innowacyjnych rozwiązań wtrysku” w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny IV osi priorytetowej -Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013”. Wprowadzenie nowej technologii wpłynie na podniesienie efektywności produkcji kartuszy a tym samym pozwoli na znaczące zwiększenie ich sprzedaży.  Również w III kwartale 2011 roku, we wrześniu b.r., Suwary Tech Sp. z o.o. – Spółka z Grupy Kapitałowej Suwary, otrzymała prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę. Uzyskanie powyższej decyzji jest kolejnym krokiem w realizacji Strategii Rozwoju Suwary.
Dzięki działaniom podejmowanym w całej Grupie Kapitałowej, założenia Strategii Rozwoju Suwary ogłoszonej pod koniec ubiegłego roku, planującej czterokrotny wzrost poziomu EBITDA do 2016 roku, w porównaniu do wyniku osiągniętego na koniec 2009 roku, są w pełni uzasadnione i nie istnieje realne ich zagrożenie. WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Suwary przedstawia poniższa tabela:

w tys. PLN9 miesięcy 20119 miesięcy 2010Zmiana
Przychody ze sprzedaży67 38736 84083%
EBITDA6 9804 48456%
Zysk operacyjny4 3212 067109%
Zysk (strata) netto2 3001 73632%

Grupa Suwary sukcesywnie i dynamicznie zwiększa swoje przychody ze sprzedaży. Natomiast wynik EBITDA wyniósł 6,98 mln PLN i był wyższy o 56% od wyniku EBITDA uzyskanego po dziewięciu miesiącach 2010 roku. Pomimo dalszego wzrostu cen surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym jak również zmian kursów walutowych, dzięki oszczędnościom uzyskanym w związku ze zwiększeniem sprzedaży, spółkom z Grupy Kapitałowej Suwary udało się zwiększyć zysk operacyjny o 109% (ponad dwukrotnie). Znaczący wkład do tak dobrych skonsolidowanych wyników miał Kartpol Group Sp. z o.o.
 „Od początku roku 2011 konsekwentnie zwiększamy naszą sprzedaż oraz prowadzimy zaplanowane działania w kierunku dalszej ekspansji w branży. Jednocześnie pracujemy nad realizacją naszej strategii rozwoju. We wrześniu zakupiliśmy kolejne udziały Kartpol Group. Obecnie Suwary S.A. posiada 90% kapitału zakładowego Kartpol. Również w ostatnim miesiącu III kwartału 2011 b.r. otrzymaliśmy prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę dla Suwary Tech. Niezwłocznie po uzyskaniu tej decyzji Zarząd Suwary Tech przystąpił do wyboru generalnego wykonawcy inwestycji budowy hali produkcyjno – magazynowej w Ksawerowie, w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dzięki planowej realizacji zamierzonych inwestycji jesteśmy na drodze do osiągnięcia naszego celu strategicznego, czyli czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku” – powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.    

Dodatkowych informacji mediom udziela:
Walter T. Kuskowski Prezes Suwary S. A. e-mail: wkuskowski@wtbvc.com
Biuro Zarządu Suwary S.A. 42/225 22 49
 

INFORMACJA O SUWARY S. A. I GRUPIE KAPITALOWEJ WENTWORTH
Suwary S. A. jest wiodącym producentem opakowań z tworzyw sztucznych i akcesoriów samochodowych w Polsce, a jego produktycharakteryzują się wysoką jakością i innowacyjnością. Firma jest wyposażona w bardzo nowoczesny park maszynowy, dzięki czemu spełnia zindywidualizowane oczekiwania klientów. Suwary S. A. wykorzystuje do swojej produkcji surowce najlepszych dostawców i spełnia najbardziej restrykcyjne międzynarodowe standardy. W 1996 roku Suwary S.A. wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001, certyfikowany i potwierdzony przez TUV w Essen. Firma ma ponad 50 lat doświadczenia. Od 1998 roku SUWARY S. A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od września 2009 roku spółka Suwary S.A. jest częścią grupy kapitałowej Wentworth. Wentworth Group jest międzynarodową grupą firm z siedzibą w Hamilton w Kanadzie. Grupa produkuje szeroką gamę opakowań z tworzyw sztucznych i form wykorzystywanych do produkcji opakowań. Formy do produkcji opakowań wytwarzane przez Wentworth to formy rozdmuchowe we wszystkich rozmiarach, dostosowane do wszystkich technologii i wszystkich rodzajów maszyn. Produkowane przez Wentworth pojemniki z tworzyw sztucznych są używane codziennie do napojów, żywności, kosmetyków, środków medycznych i chemicznych oraz produktów gospodarstwa domowego. Wśród klientów Grupy są największe międzynarodowe koncerny w przemyśle opakowań.Wentworth posiada 13 zakładów produkcyjnych: 7 w Polsce, 4 w Kanadzie, 1 w USA i 1 w Niemczech. Utrzymuje również, ośrodki sprzedaży, serwisu i zaopatrzenia w Wielkiej Brytanii, Argentynie i Chinach. Wentworth dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie, a przychody spółki w 2009 roku wyniosły około 450 mln zł. Grupa działa w Polsce od 1998 r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!