GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY KONTYNUUJE AGRESYWNY PROGRAM INWESTYCYJNY, WPROWADZA NOWE PRODUKTY I ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, uruchomiła produkcję nowych produktów, z zastosowaniem najnowszych technologii.
W grudniu 2010 roku Suwary podpisały umowę z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na dofinansowanie zakupu linii produkcyjnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013, tytuł projektu – „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30L”.
Równolegle Spółka rozpoczęła prace nad wdrożeniem zmodyfikowanej zakrętki bezpiecznej poprzez uruchomienie projektu gniazda produkcyjnego.
Kolejnym wdrożeniem zwiększającym moce produkcyjne Grupy Kapitałowej Suwary było uruchomienie w spółce zależnej Kartpol Group projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji kartuszy z zastosowaniem nowatorskiej konstrukcji form oraz innowacyjnych rozwiązań wtrysku” w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny IV osi priorytetowej – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. Poczynione inwestycje stanowią łączną kwotę prawie 8 mln. PLN.


SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZWIĘKSZONEJ PRODUKCJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY

Dzięki uruchomieniu nowej linii produkcyjnej do wytwarzania opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30L zostanie wprowadzony na polski rynek nowy, innowacyjny produkt. Nowa technologia umożliwia produkcję trójwarstwowych kanistrów z możliwością znacznego wykorzystania w warstwie środkowej surowca pochodzącego z recyklingu. W warstwie zewnętrznej i wewnętrznej opakowania możliwe jest zastosowanie materiałów specjalne dedykowanych zgodnie z ich przeznaczeniem m. in. do zastosowań specjalnych. Pozwoli to na lepsze dostosowanie opakowań do potrzeb klienta. Zakupiona linia produkcyjna jest linią energooszczędną dzięki zastosowaniu serwonapędów. Ponadto jest ona wyposażona w najnowszej generacji formy rozdmuchowe posiadające tzw. extreme cooling znacząco przyspieszający cykl produkcyjny. Linia jest w pełni wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia peryferyjne, łącznie z możliwością dwustronnego etykietowania. Nowa inwestycja pozwoli Suwary na zwiększenie udziału w rynku opakowań 20L i 30L o około 20%. Dzięki nowemu uruchomieniu Suwary uzyskały możliwość sprzedaży do klientów z branży ogrodniczej i motoryzacyjnej w kraju i za granicą oraz zwiększy dostawy do klientów, którzy już od pewnego czasu współpracują ze Spółką, ale ich faktyczne potrzeby nie mogły być do tej pory w pełni zrealizowane.

Wdrożenie innego ważnego projektu jakim był zakup maszyn do produkcji zakrętki bezpiecznej, wyposażonych w serwonapędy, pozwolił również w tej inwestycji, na znaczne obniżenie zużycia energii elektrycznej. Jednocześnie, z uwagi na całkowite zautomatyzowanie montażu zakrętki, znacząco zwiększona zostanie wydajność. Szacuje się wzrost sprzedaży zakrętek o 25%.

Nowa linia do produkcji kartuszy w Spółce Kartpol skupia innowacyjne i najnowsze, światowej klasy rozwiązania technologiczne zarówno w zaprojektowanych formach jak i w procesie technologicznym. Projekt zrealizowano przy współpracy z liderami tych technologii – firmami szwajcarskimi i niemieckimi. Efekty wzrostu produkcji kartuszy Grupa już ocenia pozytywnie. Uruchomiona we wrześniu nowa linia produkcyjna powiększyła moce produkcyjne Kartpol Group o 20%.

„Zgodnie z zapowiedzią, wskazującą na osiągnięcie czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku, od początku 2011r. konsekwentnie realizujemy założenia Strategii Grupy Suwary. Nowe wdrożenia są jej integralną częścią. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zwiększenia możliwości produkcyjnych dużych opakowań, ponieważ jest to produkt poszukiwany na naszym rynku. Jednocześnie, odpowiadając na potrzeby klientów wprowadzamy produkt, który nie tylko pozwala na zwiększenie obecnego wolumenu, ale doda nową wartość klientom, dzięki której będzie można precyzyjnie dostosować produkt do potrzeb odbiorcy.
Jeśli chodzi o nową zakrętkę bezpieczną, to technologia ta znacząco wpłynie na wydajność produkcji tego wyrobu i pozwoli na zastąpienie dotychczasowej oferty nowoczesnym innowacyjnym produktem.
Jestem szczególnie zadowolony z wymiernych efektów wdrożenia inwestycji w Spółce Kartpol. Wzrost możliwości produkcyjnych kartuszy był spowodowany błyskawiczną reakcją Kartpolu na oczekiwania klientów.
Chciałbym zwrócić również uwagę, na fakt, że w przypadku wszystkich nowych inwestycji zwracamy szczególną uwagę na ochronę środowiska. Wszystkie nowo zakupione urządzenia to maszyny energooszczędne, a zastosowane w nich nowoczesne technologie znacząco minimalizują powstawanie odpadów. – powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.

Dodatkowych informacji mediom udziela:

Walter T. Kuskowski
Prezes Suwary S. A.
e-mail: wkuskowski@wtbvc.com

Biuro Zarządu Suwary S.A.
42/225 22 49

INFORMACJA O SUWARY S. A. I GRUPIE KAPITALOWEJ WENTWORTH

Suwary S. A. jest wiodącym producentem opakowań z tworzyw sztucznych i akcesoriów samochodowych w Polsce, a jego produkty charakteryzują się wysoką jakością i innowacyjnością. Firma jest wyposażona w bardzo nowoczesny park maszynowy, dzięki czemu spełnia zindywidualizowane oczekiwania klientów. Suwary S. A. wykorzystuje do swojej produkcji surowce najlepszych dostawców i spełnia najbardziej restrykcyjne międzynarodowe standardy. W 1996 roku Suwary S.A. wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001, certyfikowany i potwierdzony przez TUV w Essen. Firma ma ponad 50 lat doświadczenia.
Od 1998 roku SUWARY S. A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od września 2009 roku spółka Suwary S.A. jest częścią grupy kapitałowej Wentworth.

Wentworth Group jest międzynarodową grupą firm z siedzibą w Stoney Creek w Kanadzie. Grupa produkuje szeroką gamę opakowań z tworzyw sztucznych i form wykorzystywanych do produkcji opakowań. Formy do produkcji opakowań wytwarzane przez Wentworth to formy rozdmuchowe we wszystkich rozmiarach, dostosowane do wszystkich technologii i wszystkich rodzajów maszyn. Produkowane przez Wentworth pojemniki z tworzyw sztucznych są używane codziennie do napojów, żywności, kosmetyków, środków medycznych i chemicznych oraz produktów gospodarstwa domowego. Wśród klientów Grupy są największe międzynarodowe koncerny w przemyśle opakowań.
Wentworth posiada 13 zakładów produkcyjnych: 7 w Polsce, 4 w Kanadzie, 1 w USA i 1 w Niemczech. Utrzymuje również, ośrodki sprzedaży, serwisu i zaopatrzenia w Wielkiej Brytanii, Argentynie i Chinach.

Wentworth dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie, a przychody spółki w 2009 roku wyniosły około 450 mln zł. Grupa działa w Polsce od 1998 r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!