RB 10/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu „SUWARY” S.A. (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (podmiot blisko związany z osobą obowiązaną) w dniu 22 marca 2012 roku zawarł na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcje kupna 307 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 14,10 PLN.

Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!