RB 19/2012 Zawarcie aneksu do umowy

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, iż w związku z raportem bieżącym nr 50/2010 z dnia 20.12.2010 roku, w dniu wczorajszym Spółka otrzymała podpisany przez BRE Bank S.A. Aneks do umowy kredytu technologicznego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji technologicznej: Innowacyjna technologia specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, która może zostać częściowo spłacona ze środków Funduszu Kredytowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Działanie 4.3 „Kredyt technologiczny” w postaci premii technologicznej wypłaconej przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.
Zgodnie z otrzymanym aneksem Spółka jest uprawniona do wykorzystania powyższego kredytu technologicznego do 28.09.2012 r.
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!