GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY – NOWE URUCHOMIENIA

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, po raz kolejny w tym roku uruchamia produkcję nowych produktów.

W grudniu 2010 roku Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje, w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. (RB 52/2010 z dnia 29.12.2010)
Przedmiotem umowy było dofinansowanie projektu: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Projekt oparty został na współpracy z jednostką badawczo – rozwojową GIG (Główny Instytut Górnictwa). Do realizacji projektu zaliczono: zakup technologii, zakup linii produkcyjnej tj. maszyny wraz z oprzyrządowaniem do uruchomienia produkcji innowacyjnego opakowania oraz urządzeń kontrolno – pomiarowych.

Nowe opakowania - wdrożenia

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NOWEGO URUCHOMIENIA

W ramach projektu Spółka zakupiła linię do produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemnościach do 30L przeznaczonych m. in. dla produktów łatwopalnych oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Do produkcji opakowań stosowane będzie specjalne dedykowane tworzywo. Spółka zgłosiła już wniosek o przyznanie patentu na technologię sposobu wytwarzania tych opakowań. Nowa technologia jest całkowicie innowacyjną na tym rynku. Dotychczas używa się do tego celu kanistrów metalowych, z którymi nowe opakowania Suwary zamierzają konkurować.
Produkcja na nowo zakupionej linii produkcyjnej rozpocznie się we wrześniu tego roku. Wygląd opakowań, które Spółka zaproponuje swoim odbiorcom był wcześniej konsultowany na rynku i jest zgodny z oczekiwaniami klientów. 

Z każdym nowym wdrożeniem pragniemy zaoferować produkt, który będzie się różnił od dotychczasowej oferty rynkowej, który da klientom możliwość wyboru bardziej odpowiedniej dla siebie opcji lub wypełni lukę na rynku. Tak jest i w tym przypadku. Praca nad projektem zajęła nam prawie dwa lata, ale liczymy na to, że nowy produkt znacząco zwiększy naszą pozycję w branży jako firmy innowacyjnej, której głównym celem jest zapewnienie klientom oczekiwanego produktu o wysokich walorach użytkowych.
Chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę, na fakt, że również w przypadku tej inwestycji zwróciliśmy szczególną uwagę na ochronę środowiska. Nowo zakupiona linia jest urządzeniem energooszczędnym, a zastosowane w niej nowoczesne technologie znacząco minimalizują powstawanie odpadów.
Chciałbym dodać, że ogłoszona przez Spółkę strategia wskazująca na osiągnięcie czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku, od początku 2011r., jest konsekwentnie realizowana, a wdrożenia związane z uruchomieniem linii do produkcji opakowań przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem oraz będący w trakcie realizacji projekt wdrożenia nowej technologii specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych
są jej integralną częścią.
” – powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.


Dodatkowych informacji mediom udziela:

Walter T. Kuskowski 
Prezes Suwary S. A. 
e-mail: wkuskowski@wtbvc.com

Biuro Zarządu Suwary S.A.
42/225 22 49

Szybki kontakt!
+
Wyślij!