RB 33/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu „SUWARY” S.A. (Osoba zobowiązana) dwie informacje, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 10 i 11 października 2012 roku podczas sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł następujące transakcje kupna akcji „SUWARY” S.A. 
– 10.10.2012 r. 98 szt. akcji Spółki w cenie 14,20 PLN
– 11.10.2012 r. 95 szt. akcji Spółki w cenie 14,35 PLN
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!