RB 34/2012 Daty publikacji raportów okresowych

Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012/2013 trwającym od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku
Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2012/2013 trwającym od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku:
29.11.2012 – skonsolidowany raport kwartalny za VII kwartał roku obrotowego trwającego od 
01.01.2011 r. do 30.09.2012 r.
31.01.2013 – jednostkowy raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 30.09.2012r. 
31.01.2013 – skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 30.09.2012r.
14.02.2013 – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2012/2013
31.05.2013 – skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2012/2013
14.08.2013 – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2012/2013

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!