RB 35/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu „SUWARY” S.A. (Osoba zobowiązana) dwie informacje, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 23 października 2012 roku podczas sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcje kupna 1000szt. akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 14,55PLN.
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!