RB 1/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2011r. do 30.09.2012r.

Zarząd „SUWARY” S.A. przekazuje wykaz wszystkich raportów, określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 Nr 184, poz. 1539), przekazanych do publicznej wiadomości przez „SUWARY” S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.

Wszystkie wymienione w załącznikach raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki www.suwary.com.pl w sekcji relacje inwestorskie.

Wykaz raportow bieżących 2011/2012 – pdf

Wykaz raportów okresowych 2011/2012 – pdf

Szybki kontakt!
+
Wyślij!