RB 2/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informacje, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że osoba zobowiązana zawarła następujące transakcje podczas sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:
– w dniu 31 stycznia 2013 roku – zakup 911szt. akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 16,13PLN
– w dniu 1 lutego 2013 roku – zakup 80szt. akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 16,10PLN
– w dniu4 lutego 2013 roku – sprzedaż 991szt akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 15,99PLN

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!