RB 5/2012 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd „SUWARY” S.A. („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki, w składzie wyznaczonym mocą uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 marca 2013 r., ukonstytuowała się w następujący sposób:

Paweł Powada – Przewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady Nadzorczej

Marcin Raszka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady Nadzorczej

Thaddeus Kuskowski – Członek Rady Nadzorczej

Jeffrey Barclay – Członek Rady Nadzorczej

Richard Babington – Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Szybki kontakt!
+
Wyślij!