RB 6/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.03.2013 r.

Zarząd „SUWARY” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 28 marca 2013 roku. 
Akcjonariusz / Liczba głosów / % udział w liczbie głosów na tym WZ / % udział w ogólnej liczbie głosów 
Wentworth Tech Sp. z o.o./ 2.720.710 / 73,06 / 58,95 
Pegasus Investment Ltd. / 861.921 / 23,14 / 18,68

Szybki kontakt!
+
Wyślij!