RB 7/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2012/2013 i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012/2013

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, 14 maja 2013 roku uchwałą nr 7/2013 dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 238, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą SUWARY S.A. na podstawie Statutu Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej Spółki , zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas niezbędny do realizacji wynikających z niej obowiązków.
Spółka Grant Thornton Frąckowiak dokonywała przeglądu i badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych SUWARY S.A. za lata 2001-2003 oraz 2007-2012.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!