SUWARY TECH – BUDOWA NOWOCZESNEJ FABRYKI W ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Suwary Tech, jedna ze spółek Suwary S.A., znaczącego na polskim rynku producenta opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowanego przez grupę kapitałową Wentworth, rozpoczęła budowę nowoczesnej fabryki wyrobów z tworzyw sztucznych.

Tym samym Grupa Suwary rozpoczęła realizację II etapu strategii rozwoju, przyjętej na lata 2011-2016.

 SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Lokalizacja nowego zakładu

Inwestycja zlokalizowana jest w Ksawerowie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Na obszarze  3,862 ha Spółka Suwary Tech Sp. z o.o. zbuduje nowoczesny obiekt produkcyjny oraz magazyn wysokiego składowania o łącznej powierzchni  6.817 m2. Obiekt wyposażony zostanie w najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz systemy logistyczne. Znajdą w nim również zastosowanie innowacyjne rozwiązania opracowane przez inżynierów Grupy Suwary i Wentworth.

Łączna wartość nakładów przewidziana w tym etapie inwestycji wynosi ponad 25.500.000 PLN.

Uruchomienie inwestycji zostało zaplanowane na początek 2014.

Planowana inwestycja na gruncie prywatnym uzyskała zezwolenie strefowe dzięki  wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych w ramach strategicznego ukierunkowania  spółek z Grupy Kapitałowej SUWARY  na innowacyjność technologiczną i produktową.

Inwestorem budującym nowoczesny zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych w Ksawerowie jest powołana przez SUWARY S.A. spółka celowa: SUWARY TECH Spółka z o.o.

W dniu 21 grudnia 2010 roku Suwary Tech otrzymała Zezwolenie nr 174 na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Deklarowana wartość nakładów na I etap inwestycji przedstawiona Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wynosiła 22,420 mln zł, przy przewidywanym zatrudnieniu 33 osób.

Budowa Suwary Tech Sp. z o.o., Ksawerów 13.06.2013 rok

Szeroka analiza rynku, aspektów technologicznych, logistycznych oraz ekonomicznych pozwoliła na opracowanie  ostatecznego projektu i wybór generalnego wykonawcy. Wyzwania rynku, jak również zasoby organizacji pozwoliły na wdrożenie do realizacji projektu, który przekroczył wstępne deklaracje zarówno pod względem możliwości technicznych nieruchomości jak i pod względem wyposażenia w środki produkcji.

Na przyjęcie przez Zarząd Suwary S.A. decyzji w sprawie ostatecznego kształtu inwestycji wpływ miały:

  • długoletnia skuteczna działalność na rynku opakowań z tworzyw sztucznych i związane z tym  duże doświadczenie i dobra znajomość  branży,
  • perspektywy dynamicznego rozwoju sektora,  potwierdzone przez badania rynku,
  • potencjał  kadry zarządzającej,
  • pozycja lidera w zakresie wdrażania nowych technologii i know-how, jaką posiadają przedsiębiorstwa skupione  w Grupie Suwary S.A. i Wentworth,

W dniu 24 maja 2013 roku rozpoczęto budowę nowej fabryki. Realizacja inwestycji, w opinii Zarząd Grupy Suwary S.A. pozwoli na znaczące zwiększenie udziału w rynku oraz ugruntowanie pozycji spółek Grupy jako lidera w zakresie wdrażania nowych technologii i know-how.

”Budowa nowej fabryki przetwórstwa tworzyw jest częścią strategii o której Spółka Suwary informowała już w listopadzie 2010 roku. Nowa inwestycja finansowana jest ze środków własnych oraz z kredytu inwestycyjnego. Zapraszamy na stronę www.suwarytech.pl , gdzie znajdziecie Państwo informację o dokładnym postępie prac budowlanych.” – powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A. 

Dodatkowych informacji mediom udziela:

Walter T. Kuskowski
Prezes Suwary S. A.
e-mail: wkuskowski@wtbvc.com

Biuro Zarządu Suwary S.A.
42/225 22 49

Szybki kontakt!
+
Wyślij!