RB 16/2013 Korekta pozostałych informacji do raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2012/2013

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w informacjach dodatkowych do raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 w tabeli „Podstawowe dane do porównania Grupa Kapitałowa Suwary” na stronie 8, powstała omyłka pisarska, w odniesieniu do wysokości zysku za okres 12 miesięcy roku 2012. Prawidłowa wielkość zysku netto za 12 miesięcy roku kalendarzowego 2012 wyniosła 4.253 tys. PLN, tym samym procentowe porównanie zysku netto za rok 2012 do roku 2009 wyniosło 121%. W załączniku Zarząd przedstawia skorygowaną informację.

Załącznik – pdf

Szybki kontakt!
+
Wyślij!