RB 5/2014 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZMIANIE TERMINU ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary SA („Spółka”) z siedzibą w Pabianicach informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 marca 2014 rok Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („WZ”) Spółki Suwary S.A. Zwołanego na dzień 13.03.2014r. raportem bieżącym nr 4/2014 w dniu 14.02.2014r.

Przyczyną zmiany terminu WZ  jest wystąpienie niezależnych od Spółki przeszkód w uczestnictwie członków Zarządu Spółki wynikających z dopełnienia innych strategicznych dla Spółki obowiązków  dniu 13.03.2014r., o których Zarząd Suwary S.A. nie miał wiedzy do dnia dzisiejszego. Zgodnie z art. 4066 Kodeksu Spółek Handlowych, Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Ponadto obecność Członków Zarządu na Walnym Zgromadzeniu wymagana jest zasadą ładu korporacyjnego w p. II.6 Dobrych Praktyk

Spółek Notowanych na GPW, stanowiących załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r.

Zarząd Suwary S.A. informuje, że zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie wpływa na zmianę planowanego porządku obrad oraz treść projektów uchwał ogłoszonych w załączniku nr 2 do raportu bieżącego nr 4/2014 z dnia 14.02.2014r, z wyjątkiem uchwały w zakresie zmiany Statutu Spółki, ze względu na zmianę terminy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach odwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Spółki zwołane przez Zarząd raportem bieżącym nr 14/2014 w dniu 14 lutego 104 roku.

Zarząd Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 31 marca 2014 roku na godzinę 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Załączniki:

Załącznik 1 – Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Załącznik 2 – Projekty uchwał ZWZ

Szybki kontakt!
+
Wyślij!