RB 8/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31.03.2014 r.

Zarząd „SUWARY” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 31 marca 2014 roku.

Akcjonariusz / Liczba głosów / % udział w liczbie głosów na tym WZ / % udział w ogólnej liczbie głosów

Wentworth Tech Sp. z o.o./ 2.720.710 / 73,14 / 58,95

Maria Rascheva / 891.816 / 23,97 / 19,32

Szybki kontakt!
+
Wyślij!