RB 15/2014 Zawiadomienie o uzyskaniu przez spółkę zależną pozwolenia na użytkowanie budynku produkcyjno magazynowego

W związku z raportami bieżącymi o numerach:

  • 51/2010 z dnia 23.12.2010 roku,
  • 40/2011 z dnia 27.09.2011 roku oraz
  • 8/2013 z dnia 17.05.2013 roku

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, iż  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, Decyzją nr 86/2014 z dnia 15.04.2014 roku,  udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku produkcyjno magazynowego usytuowanego na nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej (nr ew. działki 2162/7, 2161/42) należącej do Suwary Tech Sp. z o.o. , spółki zależnej od Suwary S.A. Niniejsza decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu.

Rozpoczęcie działalności produkcyjnej w nowym obiekcie planowane jest od 22.04.2014 roku.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!