RB 17/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od osoby blisko spokrewnionej z osobą zarządzającą w  „SUWARY” S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że osoba zobowiązana w dniu 17 kwietnia 2014 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarła transakcję kupna 200szt.  akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 12,77PLN.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!