RB 2/2015 Korekta Sprawozdania Zarządu Suwary S.A. za rok obrotowy 2013/2014

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w punkcie 4.2 Sprawozdania Zarządu Suwary S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2013/2014 („Sprawozdanie”) „Ocena możliwości finansowej realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności” zostały zamieszczone błędne informacje.

Właściwa treść punktu 4.2 Sprawozdania brzmi:

„Spółka posiada wiele możliwości finansowania zamierzeń inwestycyjnych takich jak pożyczki i kredyty. Zarząd Spółki planując zamierzenia inwestycyjne opiera się przede wszystkim na bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz na prognozach krótko i średnio terminowych.”

Korekta Sprawozdania wynika z faktu, że zmiana Statutu Spółki wprowadzona Uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 31.03.2014 roku nie została zgłoszona do Sądu  Rejestrowego zgodnie z art. 430 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!