RB 3/2015 Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że we wstępie do punktu 4 Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy 2013/2014 („Sprawozdanie”) „Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Suwary” zostały zamieszczone błędne informacje.

Właściwa treść wstępu do punktu 4 Sprawozdania brzmi:

 „Grupa posiada wiele możliwości finansowania zamierzeń inwestycyjnych takich jak pożyczki i kredyty.

Ocena wskaźnikowa Grupy pokazuje, iż posiada ona zdolność do realizacji każdej z wymienionych powyżej form finansowania inwestycji.”

Korekta Sprawozdania wynika z faktu, że zmiana Statutu Spółki wprowadzona Uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 31.03.2014 roku nie została zgłoszona do Sądu  Rejestrowego zgodnie z art. 430 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!