RB 19/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu „SUWARY” S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) podczas sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcje  kupna akcji „SUWARY” S.A.:

– 17 września 2015 roku, 696szt. po średniej cenie 10,79PLN

– 18 września 2015 roku, 698szt. po średniej cenie 10,75PLN

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!