RB 26/2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym 12 października 2015 r. Spółka otrzymała oświadczenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marcina Raszki o rezygnacji z dniem 15 października 2015 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Suwary S.A. Pan Marcin Raszka w wyżej wymienionym oświadczeniu podał, że rezygnacja nastąpiła z powodów osobistych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!