RB 27/2015 Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Suwary S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Uchwałą nr 12/2015 podjętą w dniu 16 października 2015 roku dokooptowała do składu Rady Nadzorczej Pana Petre Manzelov. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Petre Manzelov nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys zawodowy Pana Petre Manzelov stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 

Petre Manzelov

Szybki kontakt!
+
Wyślij!