RB 33/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu „SUWARY” S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca  2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) podczas sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł następujące  transakcje kupna akcji „SUWARY” S.A. :

– w dniu 09.11.2015r,  85szt. po średniej cenie 10,85PLN

– w dniu 10.11.2015r,  900szt. po średniej cenie 10,85PLN

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!