RB 1/2016 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2014/2015

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, że jednostkowy raport roczny Suwary S.A. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01.10.2014 roku do 30.09.2015 roku, który jak podano w raporcie bieżącym nr 28/2014 miały być przekazane do publicznej wiadomości w dniu 29.01.2016 roku, zostaną opublikowane 27.01.2016 roku.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!