RB 4/2016 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu „SUWARY” S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Amhil Europa Sp. z o.o. (Podmiot, w którym osoba zobowiązana jest członkiem organów zarządzających) w dniu 28.01.2016 roku w transakcji pakietowej posesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych dokonał zakupu 113.911 akcji „SUWARY” S.A. po cenie 11,00PLN.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!