RB 7/2016 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 22.03.2016 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 22.03.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”) podjęło 22 uchwały, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień 6 marca 2016 roku, tj. dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do udziału w ZWZA, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” znajduje się w wyciągu z Protokołu z Walnego Zgromadzenia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Życiorysy Członków Rady Nadzorczej wybranych na kolejną kadencję wraz z wymaganymi oświadczeniami stanowią kolejne załączniki do niniejszego raportu.

Załącznik 1 Protokół WZ Suwary S.A. 2016

Załącznik 2 Raimondo Eggink

Załącznik 3 Pawel Powada

Załącznik 4 Richard Babington

Załącznik 5 Jeffrey Barclay

Załącznik 6 Petre Manzelov

Szybki kontakt!
+
Wyślij!