RB 8/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.03.2016 r.

Zarząd „SUWARY” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 22 marca 2016 roku.
Akcjonariusz / Liczba głosów / % udział w liczbie głosów na tym WZ / % udział w ogólnej liczbie głosów
Wentworth Tech Sp. z o.o./ 2.720.710 / 91,77/ 58,95
Amhil Europa Sp. z o.o. / 219.445 / 7,40 / 4,75

Szybki kontakt!
+
Wyślij!