RB 1/2017 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym 10.01.2017r. podpisany został aneks nr 1 do znaczącej umowy („Umowa”) z Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o której Spółka powiadomiła raportem bieżącym nr 32/2014 z dnia 01.12.2014 roku. Aneks nr 1 przedłuża Umowę, obowiązuje z datą wsteczną od dnia 21.11.2016 roku do dnia 30.06.2017 roku.
Zgodnie z szacunkowymi wielkościami zamówień, wartość sprzedaży, której dotyczy Aneks nr 1 wyniesie 2,5 mln PLN.
W pozostałym zakresie umowa nie ulega zmianie.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!