RB 2/2017 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisany został przez spółkę zależną Suwary Tech Sp. z o.o. aneks nr 1 do znaczącej umowy („Umowa”)  z Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o której Spółka powiadomiła raportem bieżącym nr 33/2014 z dnia 01.12.2014 roku. Aneks nr 1 przedłuża Umowę , obowiązuje z datą wsteczną od dnia 21.11.2016 roku do dnia 30.06.2017 roku.
Zgodnie z szacunkowymi wielkościami zamówień, wartość sprzedaży, której dotyczy Aneks nr 1 przekroczy 3 mln PLN.
W pozostałym zakresie umowa nie ulega zmianie.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!