RB 12/2017 Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. , 30/2012 z dnia 12.09.2012r., 22/2013 z dnia 13.09.2013r., 28/2013 z dnia 07.10.2013r. , 28/2014 z dnia 12.09.2014r. ,17/2015 z dnia 11.09.2015 r.  18/2016 z dnia 08.09.2016r oraz 5/2017 z dnia 24.01.2017r dotyczących umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z mBank oraz w nawiązaniu do raportu 50/2010 z dnia 20.12.2010r dotyczącego umowy kredytowej o udzielenie kredytu technologicznego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji technologicznej: Innowacyjna technologia specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 20.03.2017r. Spółka otrzymała postanowienie o wykreśleniu  zastawu wpisanego do rejestru zastawów rejestrowych.

Wykreślenie jest konsekwencją zawarcia nowych umów kredytowych z BGŻ BNP Paribas, o których Spółka informowała w raportach bieżących 23/2016, 24/2016 i 25/2016 z dnia 12.12.2016 oraz 23/2016K, 24/2016K i 25/2016K z dnia 19.12.2016r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!