RB 17/2017 Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 11 maja 2017r. powziął informację o rejestracji zmian Statutu Spółki w zakresie §16 ust. 4, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Nowy tekst jednolity Suwary S.A. zawiera zmiany  powzięte na mocy Uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. z dnia 8 marca 2017 roku, o których Spółka informowała w raportach bieżących: 6/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku oraz 8/2017 z dnia 8 marca 2017 roku. W załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu Spółki Suwary S.A. 

Tekst jednolity Statutu Suwary S.A.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!