RB 18/2017 Zawiadomienie o wykreśleniu i wpisie zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2016, i 27/2016 z dnia 12.12.2016 oraz 26/2016K, i 27/2016K z dnia 19.12.2016r dotyczących zawarcia  nowych umów kredytowych z BGŻ BNP Paribas przez Kartpol Group Sp. z o.o., Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 11.05.2017r. powziął informację  o:

1. wykreśleniu zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek na nieruchomościach stanowiących własność Kartpol Group Sp. z o.o., położonych w Wołominie w następującej księdze wieczystej:

WA1W/00016982/4– hipoteka umowna kaucyjna na rzecz mBank S.A.

2. wpisie zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek na nieruchomościach stanowiących własność Kartpol Group Sp. z o.o., położonych w Wołominie w następujących księgach wieczystych:

WA1W/00016982/4 oraz WA1W/00088230/3 – hipoteka umowna łączna na rzecz BGŻ BNP Paribas S.A.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!