RB 19/2017 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

Spółka SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 12 maja 2017 roku podjęła uchwałę nr 7/2017 o powołaniu Pana Wojciecha Gielnika do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Od dnia 8 marca 2017 roku Pan Wojciech Gielnik pełnił w Suwary S.A. funkcję Członka Zarządu o czym Spółka informowała w  raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 08.03. 2017r. 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!