RB 20/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, 12 maja 2017 roku uchwałą nr 8/2017 dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.        z siedzibą w Poznaniu ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E  61-131 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 obejmującego okres od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 roku.
Wyboru dokonano zgodnie ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki,  obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu.

Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas niezbędny do realizacji wynikających z niej obowiązków.
Spółki Grupy Grant Thornton Frąckowiak dokonywały przeglądu i badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych SUWARY S.A. za lata 2001-2003 oraz 2007-2016.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!